Showing posts with the label Mahanagarpalika Job

नवी मुंबई महानगरपालिका : 5543 जागांसाठी भरती

Navi Mumbai Municipal Corporation: Recruitment for 5543 posts  नवी मु…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती

💁‍♂️ पदाचे नाव व पद संख्या खालीलप्रमाणे : 1. सल्लागार : 03 2.  हाऊसमन (…

वसई विरार महानगरपालिका Vasai Virar Municipal Corporation Recruitment 2020

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या 1 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) 30 2 वैद्यकीय अधिक…

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका kdmc Recruitment 2020

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या 1 वैद्यकीय अधिकारी (इन्टेन्सिव्हिस्ट/फिजिशि…

ठाणे महानगरपालिका Thane Mahanagarpalika Recruitment 2020

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या 1 इन्टेन्सिव्हिस्ट 45 2 वैद्यकीय अधिकारी (…

उल्हासनगर महानगरपालिका Ulhasnagar Mahanagarpalika Recruitment 2020

पद संख्या तूर्तास निर्दिष्ट नाही पदाचे नाव: डेटा एंट्री ऑपरेटर शैक्षणिक…

Load More That is All
close